“Een goede advocaat heeft oog voor de mens achter de zaak.”
- Claudia J. Berghout -

mr. Claudia J. Berghout

Advocaat

Mr. Berghout is aan de Erasmus Universiteit afgestudeerd in het Strafrecht. Zij staat bekend als expert op het gebied van het strafrecht en in slachtofferzaken. Bij de start van haar juridische carrière was ze vier jaar werkzaam bij de rechtbank in Haarlem als (senior) gerechtssecretaris. Deze periode is kenmerkend geweest voor haar juridisch denken en vervolgens het succes in haar zaken als advocaat. Ze heeft zich in deze periode niet alleen bezig gehouden met zittingen in commune strafzaken, maar ook zaken in het kader van het bijzonder strafrecht (milieu- en bedrijfsdelicten) en aan het strafrecht gelieerde procedures, zoals verzoeken tot schadevergoeding vanwege onterecht ondergane voorlopige hechtenis, bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf in vervangende hechteis, klacht tegen de inbeslagname van goederen.

Door haar werkervaring op de rechtbank is ze goed in staat in te schatten waarom de rechter een bepaalde beslissing zal nemen. Deze kennis en intuïtieve aanpak neemt ze tevens mee in het aansturen van het kantoor en de bespreking van de zaken van andere bij het kantoor werkzame advocaten.

In haar eerste drie jaar als advocaat op het kantoor Vuurens en Lagerweij Advocaten te Delft heeft zij een begin gemaakt met het beroep advocaat en haar talenten voor zowel het straf- als civiel recht kwamen daarin tot uiting. Inmiddels is ze al meer dan tien jaar actief in

haar eigen kantoor. In aug 2017 werd zij “Meester van de Week” door haar inzet in een veel besproken zaak. Daarnaast is haar eerste juridisch wetenschappelijke artikel in 2019 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sport & Recht. Haar kennis en kunde komt het meest tot z’n recht in zaken waar de cliënt zich in een underdog positie bevinden en in juridisch complexe zaken.

TOP